VNINDEX - (  %)
-(CP) -(Tỷ VNĐ)
- - - -
HNX - (  %)
-(CP) -(Tỷ VNĐ)
- - - -
VN30 - (  %)
-(CP) -(Tỷ VNĐ)
- - - -
VNALL - (  %)
-(CP) -(Tỷ VNĐ)
- - - -
UPCOM - (  %)
-(CP) -(Tỷ VNĐ)
- - - -
Mã CK Trần Sàn TC Mua Giá
khớp
+/-
KL
khớp
Tổng
KL
Bán Giá
TB
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
KL 4+ Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL 4+
Thị trường cổ phiếu
Thông báo từ TVSI
Thông báo nâng cấp hệ thống THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THÔNG TIN CỦA CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂN CẢNG THÔNG BÁO CÔNG KHAI TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG TVSI Chi nhánh Thăng Long chính thức được thành lập Thông báo mã chứng khoán CII đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI TVSI chúc mừng thành công chương trình IR Awards 2022 Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI Triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ sàn HoSE (HSX) từ 12/9/2022 Kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu VAF của ông Nguyễn Ngọc Thạch Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI Thông báo phối hợp với HOSE nâng cấp hệ thống Thông báo Danh mục ký quỹ áp dụng từ ngày 05.09.2022 TVSI giảm biểu phí giao dịch Chứng khoán cơ sở - áp dụng từ 01/09/2022 Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 Thông báo mã chứng khoán ITA không đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI Thông báo Danh sách mã chứng khoán đủ điều kiện chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI