VNINDEX - (  %)
-(CP) -(Tỷ VNĐ)
- - - -
HNX - (  %)
-(CP) -(Tỷ VNĐ)
- - - -
VN30 - (  %)
-(CP) -(Tỷ VNĐ)
- - - -
VNALL - (  %)
-(CP) -(Tỷ VNĐ)
- - - -
UPCOM - (  %)
-(CP) -(Tỷ VNĐ)
- - - -
Mã CK Trần Sàn TC Mua Giá
khớp
+/-
KL
khớp
Tổng
KL
Bán Giá
TB
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
Mua
NN
Bán
KL 4+ Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL 4+
Thị trường cổ phiếu
Thông báo từ TVSI
Thông báo Danh mục ký quỹ áp dụng từ ngày 01.08.2022 TVSI triển khai dịch vụ Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán qua tài khoản định danh BIDV Thông báo bổ sung mã chứng khoán HHV vào Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUẢNG NGÃI Thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh lô cổ phần do SCIC sở hữu tại CTCP Thuốc ung thư BENOVAS Chứng Khoán Tân Việt ra mắt gói dịch vụ TV10.9 TVSI chúc mừng thành công cuộc thi SV tìm hiểu chứng khoán GO-FINANCE 2022 Thông báo bổ sung mã chứng khoán EVF vào Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI Chương trình LĂNG KÍNH GIAO DỊCH: VNINDEX - VÙNG ĐÁY ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP Thông báo Danh mục ký quỹ áp dụng từ ngày 12.07.2022 THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH LÔ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC UNG THƯ BENOVAS Chương trình LĂNG KÍNH GIAO DỊCH - NGÓNG TRÔNG PHÍA TRỜI MỸ Thông báo bổ sung một số mã CK vào Danh sách chứng khoán được làm TSĐB tại TVSI THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE Công bố Bản thông báo và Bản công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu VAF của ông Nguyễn Ngọc Thạch Thông báo Danh mục ký quỹ áp dụng từ ngày 01.07.2022 CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT RA MẮT SẢN PHẨM MỚI: MARGIN MF - ĐẦU TƯ BỀN VỮNG TVSI tham gia Hội thảo quốc tế về Blockchain và Quản trị tài chính tiên tiến THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG TVSI ra mắt tính năng mới _ xác thực qua Video Call